Kenya

KenyaCHF 0.18
Kenya Special ServicesCHF 1.42
Kenya MobileCHF 0.18
Kenya Mobile TelkomCHF 0.21
Kenya Mobile SafaricomCHF 0.14
Kenya Mobile JTLCHF 0.17
Kenya Mobile AirtelCHF 0.28